In 3 stappen uw eigen energiefabriek!

Ontvang de feiten en voordelen

U bespaart al snel op uw energierekening, door zelf energie op te wekken met zonnepanelen en een zonneboiler. U kunt daarvoor het dak van uw woning, garage of schuur benutten. Met een zonneboiler voorziet u in gratis warm tapwater. Met zonnepanelen wekt u stroom op en heeft u al gauw een rendement van 12% op uw investering. Heeft u vragen over de opbrengst van zonnepanelen? Kosten van een zonneboiler? Wij helpen u met advies, calculaties en subsidiebemiddeling. Doe nu de zonnepanelen snelcheck en vraag een vrijblijvende offerte aan. U ontvangt direct de feiten en voordelen van uw eigen energiefabriek.

“Goede prijs-kwaliteitsverhouding”

Installatietechniek Groen kwam voor mij persoonlijk het best uit de vergelijking. De goede prijs-kwaliteitverhouding heeft mij uiteindelijk doen beslissen om voor Installatietechniek Groen te kiezen. Daarnaast vind ik de manier van werken van Installatietechniek Groen prettig. Ze werken vanaf kantoor, met een vaste contactpersoon en goede meetapparatuur. Voor mij de ideale manier!

Hardenberg, 15 zonnepanelen, 3525 Wp

 

Privacybeleid Installatietechniek Groen

Installatietechniek Groen waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Installatietechniek Groen zal uw gegevens niet verkopen, verhandelen of delen met organisaties of individuen die niet met onze dienst te maken hebben. Installatietechniek Groen verzameld informatie over onze gebruikers om de volgende redenen: Lees hieronder meer over de manier waarop Installatietechniek Groen omgaat met uw privacy.

Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat Installatietechniek Groen u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals u NAW-gegevens, e-mailadres, etc., bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt als partner, een offerte aanvraagt of aanmeld als nieuwsbriefabonnee. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten of voor het uitvoeren van een actie op uw verzoek (of waaraan u deelneemt) en de evaluatie daarvan. Uw gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Installatietechniek Groen zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Installatietechniek Groen bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Derdenverstrekking

Installatietechniek Groen verstrek uw gegevens enkel aan partijen die door Installatietechniek Groen worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan partners die u een offerte kunnen aanbieden op het aangevraagde product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om u een offerte of informatie aan te bieden). Door een aanvraag te plaatsen op onze website stemt u hier automatisch mee in. Daarnaast is het mogelijk dat Installatietechniek Groen op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Installatietechniek Groen zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Inzage en correctie Indien u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid; Wilt weten welke persoonsgegevens Installatietechniek Groen van u verwerkt; Uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen; Niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van Installatietechniek Groen of derden zoals hierboven omschreven; dan kunt u een verzoek daartoe richten aan:

info@mijnenergiefabriek.nl
Denemarkenweg 5
Postbus 292
7770 AG Hardenberg
Tel: 0523-272278
Fax: 084-8365710

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Installatietechniek Groen uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Installatietechniek Groen verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Installatietechniek Groen behoudt het recht om het privacybeleid naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen. Installatietechniek Groen raadt u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

 

Deze website is onderdeel van Mijn Energiefabriek B.V.

Mijn Energiefabriek is importeur en technische groothandel in systemen voor duurzame energie. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Mijn Energiefabriek. Toegang tot het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Rechten

Alle op de websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Mijn Energiefabriek en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Bezoekers en gebruikers van de websites van Mijn Energiefabriek mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niks van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Mijn Energiefabriek, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Mijn Energiefabriek staat.

Aansprakelijkheid

Mijn Energiefabriek doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt geen fouten te laten bevatten. Deze garantie kan Mijn Energiefabriek helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze website is Mijn Energiefabriek niet aansprakelijk. Mijn Energiefabriek aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via deze website. Heeft u foutieve informatie op onze website gezien stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dit kan via het contactformulier op www.mijnenergiefabriek.nl of via:

Contactgegevens

Denemarkenweg 5
Postbus 292
7770 AG Hardenberg
Tel: 0523-272278
Fax: 084-8365710
info@mijnenergiefabriek.nl

Wijzigingen van de disclaimer

Mijn Energiefabriek behoudt het recht om deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen. Mijn Energiefabriek raadt u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal Mijn Energiefabriek er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.