E-installaties

Deze installaties worden gebruikt voor huiselijk comfort, huishoudelijk werk of beroepsmatig. We kunnen rustig stellen dat het gebruik van elektrische energie vanzelfsprekend is geworden.

Licht is niet alleen functioneel, maar ook sfeervol. Met de juiste lichtpunten op de juiste plek creëert u een ruimte waarin u prettig woont of werkt. Elektrische installaties kunnen nog zo mooi zijn, ze moeten in de eerste plaats veilig zijn. Wij kunnen de bestaande installaties keuren en zonodig aanpassen. In elke huishouding staat tegenwoordig veel apparatuur wat samen een flink beroep doet op de elektriciteitsinstallatie.

Dat elektriciteit gevaarlijk kan zijn is ook bekend. De media maakt voortdurend melding van ongelukken en branden veroorzaakt door elektriciteit. Toch zijn veel van deze ongelukken te voorkomen, door uw elektrotechnische werkzaamheden zoveel mogelijk over te laten aan een erkende installateur.