Gebalanceerde ventilatie / WTW

De bouwvoorschriften van de overheid zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt. Wat de woningbouw betreft heeft dit geleid tot strenge normen ten aanzien van de isolatie. Immers, in een huis zonder kieren wordt aanzienlijk minder energie verbruikt dan in een woning uit de jaren ’70 of eerder. Hier zitten echter ook nadelen aan. Om tochtverschijnselen te voorkomen verzuimen veel mensen in de winter hun woning te ventileren, met als gevolg een slechte luchtkwaliteit.

Gebalanceerde ventilatie (WTW)

Het gaat hier om mechanische toevoer van buitenlucht in combinatie met mechanische afvoer van verbruikte lucht. De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de instromende, koudere lucht. Met een rendement van maar liefst 95%.

De vuile en vochtige lucht uit keuken, badkamer en toilet wordt afgevoerd. Dezelfde hoeveelheid schone, voorverwarmde lucht wordt in slaapkamers en woonkamer toegevoerd. Evenveel eruit als erin. Daarnaast wordt de verse lucht ook gefilterd door de toepassing van filters.

Ook is met gebalanceerde ventilatie een gezonde leefomgeving gewaarborgd. U voorkomt het inademen van verontreinigde lucht en waarborgt de toevoer van voldoende zuurstof. Vochtproblemen met als gevolg schimmels, huismijten enzovoort krijgen geen kans. De gezondheid van de bewoners en het behoud van de kwaliteit van de woning zijn goede argumenten om over te gaan tot de toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

In de winter is het aangenaam en voordelig om de warmte in de woning vast te houden. In de zomer daarentegen heeft de koelte de voorkeur. Met de speciale bypasscassette voor nachtventilatie wordt in de zomer tijdens de nachtelijke uren de koele buitenlucht aangevoerd, waardoor een aangenamere binnentemperatuur ontstaat. Afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur wordt de bypasscassette automatisch geactiveerd. De bewoner hoeft niets in te stellen of te bedienen.