NEN-keuringen

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van keuringen en inspecties conform de NEN3140 norm. Bovendien kunnen onze medewerkers u op dit gebied alle advies geven. En dat niet alleen: zij kunnen er natuurlijk voor zorgen dat alle onvolkomenheden uit de weg worden geruimd.

Want dat is natuurlijk ons sterke punt. Wij kunnen niet alleen inspecties uitvoeren van uw elektrische installaties, maar ook hebben wij de juist opgeleide medewerkers die alle eventuele aanpassingen kunnen verzorgen.

NEN 3140 keuring elektrische installatie’s

Iedere ondernemer heeft de beschikking over een elektrische installatie in zijn bedrijfspand. De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen. Wij kunnen u behulpzaam zijn om aan alle regels te voldoen, en wat even belangrijk is: dit ook in de toekomst te blijven doen.
Het spreekt voor zich dat u zich tegenover de diverse instanties moet kunnen verantwoorden over de uitgevoerde inspectie. Denk hierbij aan arbeidsinspectie, gemeente, verzekering etc. Aan het einde van de inspectie ontvangt u een keuringsrapport met de bevindingen die uit de inspectie naar voren zijn gekomen.