Duurzaam buurten

Inhakend op de vraag naar energiebesparende maatregelen voor woningen hebben enkele ondernemers, waaronder installatietechniek Groen, uit de gemeente Ommen de krachten gebundeld en een energiebesparend collectief gevormd, genaamd Duurzaam buurten.

Doel van dit collectief is om particuliere woningbezitters te bewegen om (gezamenlijk) energiebesparende maatregelen uit te laten voeren, waardoor de deelnemer kan besparen op de maandelijkse energienota en het milieu minder CO2 uitstoot te verduren krijgt.

Duurzaam buurten is gericht op effect. Het effect is het grootst wanneer meerdere huishoudens in een buurt tegelijkertijd meewerken aan dit initiatief, daardoor worden de kosten laag gehouden en is het rendement hoog.

De manier waarop Duurzaam buurten dit wil bereiken is door de deelnemende huishoudens een gratis EPA-advies te verstrekken om het huidige energielabel van de woning te bepalen. In dit EPA-advies worden mogelijkheden aangegeven, compleet met offertes & terugverdientijden, om energiebesparende maatregelen uit te laten voeren. Indien de klant overgaat tot 1, of meerdere, van deze maatregelen kan de woning een beter energielabel krijgen.

Met een beter energielabel is uw woning: Energiezuiniger, minder belastend voor het milieu, meer waard en beter verkoopbaar.

Voor energiebesparende maatregelen zijn diverse subsidies beschikbaar en enkele onderdelen kunnen met een verlaagd btw-tarief worden uitgevoerd. Duurzaam buurten is er natuurlijk ook om u te ontzorgen bij het aanvragen en afhandelen van deze subsidies.

Wanneer meerdere buurtbewoners gezamenlijk energiebesparende maatregelen uitvoeren zijn er verschillende cadeaus te verdienen. Bij een deelname van meer dan 25 huishoudens zelfs een complete barbecue voor de hele buurt.

Binnenkort krijgen alle particuliere huizenbezitters met een woning ouder dan 2000 in de gemeente Ommen een schrijven in de bus met meer informatie. Ook zal op korte termijn onze website www.duurzaambuurten.nl online gaan.

Middels het filmpje op www.ommenleeft.nl introduceren de verschillende partners zich aan u.