Elf provincies verruimen regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De huidige Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt door alle provincies verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van vier miljoen vierkante meter asbestsanering te behalen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van elf provincies besloten. Uitzondering hierop is de provincie Zuid-Holland. Daar besluiten Gedeputeerde Staten op 24 juni over de Stimuleringsmaatregel. Wanneer alle provincies positief hebben besloten, zal het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het ministerie de voorgestelde aanpassingen bespreken. De Stimuleringsmaatregel is voortgekomen uit het convenant met voormalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Aanpassing van het convenant is nodig vanwege de voorgenomen verlenging van de aanvraagperiode van de Stimuleringsregeling en verbreding van de doelgroep. Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling.

De voorgenomen wijzigingen op een rij:
• Subsidie is verhoogd van drie naar vierenhalve euro per vierkante asbestdak.
• Minimum oppervlakte van vierhonderd is verlaagd naar tweehonderdvijftig vierkante meter te saneren asbestdak.
• Plaatsing van minimaal vijftien is verlaagd naar vijf kilowattpiek zonnepanelen.
• Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van vijfenzeventighonderd naar vijftienduizend euro
• De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015.

Bron: Solar Magazine