Het voorlopige energielabel: wat gebeurt er?

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen alle particuliere woningeigenaren een voorlopig energielabel van de rijksoverheid. Het energielabel geeft een inschatting van hoe energiezuinig een huis is. Wij kunnen u helpen om energie te besparen en daarmee een groener label te verkrijgen.

Alle particuliere woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, ontvangen in januari of februari 2015 een voorlopig energielabel van de overheid. Dit is een inschatting van het energielabel, gebaseerd op enkele openbare gegevens, zoals het type woning en het bouwjaar en een inschatting van gemiddeld per type woning genomen maatregelen.
Wanneer een woningeigenaar zijn huis wil verkopen, volstaat een voorlopig energielabel niet. Hij moet dan inloggen met DigiD en zelf een definitief energielabel regelen op www.energielabelvoorwoningen.nl. De eigenaar controleert daarvoor online de gegevens waarop het voorlopige energielabel is gebaseerd, levert waar nodig digitaal bewijs aan en laat een erkend deskundige de gegevens op afstand controleren en goedkeuren. De eigenaar betaalt daarvoor enkele tientallen euro’s aan de erkend deskundige.
Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport erop toe dat verkopers en verhuurders een definitief energielabel overhandigen. Verkopers/verhuurders riskeren een boete die kan oplopen tot 400 euro, als zij bij de verkoop van de woning geen definitief energielabel overhandigen.
Het verkrijgen van het energielabel is eenvoudiger geworden, waardoor een verkoper het definitieve energielabel snel en vrij gemakkelijk online kan regelen.

De voorlopige en definitieve energielabels zijn sinds 1 januari openbaar via www.zoekuwenergielabel.nl. Ook in commerciële advertenties voor de verkoop van woningen, zoals op woningaanbodwebsites, in etalages en in gedrukte media is vanaf 1 januari a.s. vermelding van de energielabelklasse verplicht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen u helpen uw woning energiezuiniger te maken en zo een groener energielabel te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door toepassing van een energiezuinige HR (combi)ketel, zonnepanelen, warmtepomp, douche-wtw of zonneboiler.

Investeren
Het is voor woningbezitters nu extra aantrekkelijk om te investeren in energiebesparende maatregelen. Tot 1 juli 2015 geldt namelijk nog het lage btw-tarief van 6% op onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. En met de energiebespaarlening profiteren huiseigenaren bovendien van een extra lage rente als zij geld lenen om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of een energiezuinige cv-ketel.