Ommen neemt massaal energiebesparende maatregelen!

De bijdrage die de gemeente Ommen samen met de Provincie Overijssel beschikbaar stelt voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen is een grandioos succes. Het Klimaatloket van de gemeente is overstroomt met verzoeken om meer informatie en het indienen van aanvragen. Ondertussen zijn al ruim 100 aanvragen ingediend. In totaal is voor €155.000 subsidie aangevraagd. Hiermee is de bodem van de subsidiepot voor 2011 in zicht. Meest voorkomende energiemaatregelen zijn zonnepanelen (PV-systeem), zonneboilers en isolatie.

Wethouder Lagas: ‘Net als iedere Nederlander, hebben ook inwoners van de gemeente Ommen een plicht om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen zoals minder Co2. Als gemeente hebben we bewust gekozen voor een praktische aanpak en simpele maatregelen die snel te realiseren zijn. De overheidsbijdrage in de kosten is een goede stimulans, maar op langere termijn hebben de mensen hiervan zelf voordeel. De maatregelen geven bijvoorbeeld een aangenamer wooncomfort of resulteren in een lagere energierekening.’


Doorgaan
Het was de bedoeling dat deze eenmalige maatregel enkele jaren zou gelden. De subsidie is voor een groot deel beschikbaar gesteld door de provincie. De provincie was ook verrast door het succes en heeft enthousiast de gemeente toestemming verleend om door te gaan met het verstrekken van de subsidie. Uiteraard totdat het maximum subsidiebedrag van € 400.000 is verstrekt. De gemeente hoeft de maatregel niet tijdelijk te stoppen.

Dubbel succes
Wethouder Lagas is blij met deze toezegging van de provincie. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Want de energiebesparende maatregelen moeten ook worden uitgevoerd. Deze stimulans van de provincie en gemeente levert dus ook een impuls aan de lokale bedrijvigheid en economie. Een beter leefklimaat voor mensen levert tegelijk ook meer werkgelegenheid op.?Een mooi voorbeeld van duurzaam investeren!’

Informatie
De grote toeloop betekent wel dat enige vertraging in de verwerking. Vanaf deze week gaan de brieven de deur uit, zodat de aanvragers met de uitvoering van hun maatregelen kunnen beginnen.

Bron: website Gemeente Ommen

Wilt u ook weten wat deze subsidieregeling voor u kan betekenen neem dan contact op met ons per email info@installatietechniek-groen.nl of bel met (0529) 45 22 03.