Saldering zonnepanelen pas vanaf 2023 afgebouwd

De salderingsregeling blijft nog eens twee jaar langer ongewijzigd van kracht. Pas vanaf 1 januari 2023 wordt de regeling geleidelijk afgebouwd.

Er komt definitief geen terugleversubsidie. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.

Met de nieuwe regeling verwachten de ministers een “een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling te realiseren waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd overstimulering wordt voorkomen.”

 Lees hier het complete bericht.