Subsidie regeling zonnepanelen voor Agrariërs

Zonnepanelen in plaats van asbest op het dak
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten de subsidieregeling ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop’ open te stellen. Met deze regeling wil Provincie Overijssel de agrarische sector stimuleren meer gebruik te maken van zonne-energie.

De regeling verleent subsidie aan agrarische bedrijven in Overijssel die asbest saneren en in ruil daarvoor zonnepanelen installeren.

De provincie stelt voor deze regeling een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar, met een maximum per agrarisch bedrijf van 50.000 euro. De regeling is geopend van 1 mei 2011 tot en met 1 juli 2011.

Neem voor meer informatie contact met ons op!