Subsidie zonnepanelen voor 2013

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 20 december j.l. besloten voor 2013 een nieuw budget voor subsidie op zonnepanelen ter beschikking te stellen. De hoogte hiervan bedraagt € 29.332.000,-.

Voor een installatie met zonnepanelen met een minimaal vermogen van 0,601 kWp tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kWp.

Het subsidiebedrag bedraagt in beide gevallen maximaal € 650,-

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.

De subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd en wordt uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met het bedrijf dat de panelen verkoopt en installeert. Niet alleen voor de kosten van de zonnepanelen maar ook van de bijbehorende apparatuur kan subsidie worden aangevraagd. Klik hier om subsidie aan te vragen.

Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL met de digitale versie van een getekende overeenkomst. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.