Terracare Ommen - 126 zonnepanelen

Deze maand opgeleverd een fraaie installatie op het bedrijf van Terracare van de fam. Sterken in Arrien nabij Ommen, op het schuine dak van de loods zijn 7 rijen van 18 zonnepanelen panelen ‘landscape’ gemonteerd. De installatie van de 126 zonnepanelen zal jaarlijks 27750 kWh aan groene stroom gaan opwekken, genoeg om het bedrijf zichzelf van stroom te kunnen voorzien.